Общи Условия за предоставяне на услуги чрез използване на магазин за електронна търговия

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ


При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

Уебсайт/сайт е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Eмина 28 ЕООД  е търговското дружество, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Митрополит Натанаил 25 , вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК BG 203239840, тел.: 0878050409, e-mail: office@matraciemina.com


http://matraciemina.com е уебсайт за електронна търговия, който е съставна и обособена част от „Eмина 28” ЕООД – виртуален информационен ресурс в интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на клиента.

Клиент е всяко физическо лице, навършило 18 години или юридическо лице, които са приели настоящите Общи условия.

Профил е обособена част от http://matraciemina.com, съдържаща информация за клиентa, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от http://matraciemina.com като достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Профилът дава възможност на клиента да разглежда и редактира своите данни, въведени при регистрацията, адресите за доставка, да прави заявки за закупуване на стоки от интернет-страницата за електронна търговия http://matraciemina.com да променя паролата си за достъп.

Потребителско име е избран от клиента уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в http://matraciemina.com .

Парола е избран от клиента код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име го индивидуализира и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в http://matraciemina.com стоки.

Производител е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

Опаковка са всякакви приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на клиента.

Линк („Електронна препратка”) е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

Интернет страница е съставна и обособена част от уебсайт.

Настоящият документ съдържа Общи условия на договора за покупко-продажба от разстояние, които уреждат взаимоотношенията между „Емина 28 ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул.Митрополит Натанаил 25, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК BG 203239840 (наричан по-долу www.matraciemina.com) от една страна и клиентът на електронни (интернет) страници и услуги, съгласил се с настоящите Общи условия, наречен клиент, от друга страна, намиращи се на домейн http://matraciemina.com (наричан за краткост уебсайт), във връзка със закупуването на предлагани чрез http://matraciemina.comелектронен магазин, стоки.


Тези условия обвързват всички клиенти. Използвайки платформата на http://matraciemina.com и с натискането на всеки един обект, линк (електронна препратка) или бутон, разположени на страниците на http://matraciemina.com клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва тези Общи условия.

Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от http://matraciemina.com При извършване на промени в Общите условия, http://matraciemina.com се задължава да публикува новите Общи условия в http://matraciemina.com и да напише датата, на която са актуализирани. http://matraciemina.com съветва своите клиенти периодично да преглеждат актуалните в момента Общи условия, защото те са обвързващи за тях.

ПРЕДМЕТ

matraciemina.com продава и доставя на клиента предлаганите в http://matraciemina.com и поръчани от него стоки след регистрация, отправяне на заявка и плащане на съответната цена, при стриктно спазване от страна на клиента на настоящите Общи условия.

РЕГИСТРАЦИЯ

За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите от matraciemina.com, стоки е необходимо клиентът първо да се регистрира. При регистрацията трябва да се попълни он-лайн регистрационна форма, на която да се въведе адресът/ите, който/които ще се използва/т за доставка, име и фамилия/данни за фактура, ако е юридическо лице, e-mail, телефон(и) за връзка. При попълване на он-лайн регистрационната форма клиентът е длъжен да представи пълни и верни данни относно самоличността си. Клиентът декларира, че данните, които предоставя, са верни, пълни и точни и ще ги актуализира своевременно при промяна. Необходимо е да си избере и парола.

След като се регистрира успешно, клиентът, при всяка отделна поръчка, има възможност да коригира телефон за контакт и адрес за доставка, както и да посочи трето лице – представител, който да приеме поръчката (тази информация може да се допълни в поле „Оставете ни съобщение, ако желаете:”). С отбелязване на отметка „Съгласен съм с условията за ползване“която се намира под текста „Изпрати регистрацията.”, клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема. Електронното изявление, изпратено от клиента се съхранява от matraciemina.com.

КАК СТАВА РЕГИСТРАЦИЯТА?

За да се регистрирате в matraciemina.com, трябва да попълните формата за регистрация. Формата за регистрация се отваря с натискане на виртуален бутон „регистрация”. След като се отвори формата за регистрация, от падащото меню избирате как ще се регистрирате – като физическо или юридическо лице. Срещу всяко от полетата е отбелязано какви данни трябва да се попълнят в него. След като се уверите, че сте попълнили вярно и точно информацията за Вас в полетата и сте се запознали и сте съгласни с Общите условия на сайта, отбелязвате с отметка „Съгласен съм с условията за ползване” и натискате бутона „Изпрати регистрация”.
След като се регистрирате, можете да влезете във Вашия профил с вече избраните потребителско име и парола, като ги въведете в полетата над бутона „регистрация” и натиснете бутона „влез”.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТОКИТЕ

matraciemina.com, публикува описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, информация за начините за плащане и доставка. При поръчка на продукти с индивидуални подаръци, всички останали подаръци, обявени в сайта отпадат!
matraciemina.com, не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.

ПРОМЯНА НА ЦЕНИ НА СТОКИ

matraciemina.com има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на клиентите. Клиентът е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, www.matraciemina.com, има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на клиента, освен да възстанови сумите, платени от клиента, ако има такива. Съобщението за намалени цени е с поставяне на знак „(%)” пред главното име на продукта. Новата цена е изписана под снимката, а при влизане в профила на артикула, в падащото меню с размерите и цените под старата цена (цена) се вижда новата (цена с отстъпка). След влизане в потребителската кошница, вижда новата цена с процентното намаление. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП. matraciemina.com, си запазва правото да прави всякакви промоции и отстъпки за своите клиенти.

ПОРЪЧКА/ ЗАЯВКА ЗА ПОКУПКА

Клиентът получава достъп до формата за заявка за покупка на стока (потребителска кошница), след като въведе валидни потребителско име и парола.

Поръчките се приемат от уебсайта 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. Клиентът определя вида и количеството на стоките, преглежда избраните стоки и техните цени. Преди финализиране на поръчката, клиентът има възможност, освен да види горепосочените данни, да избере адрес за доставка и начин на плащане, както и да напише пояснителна информация. Клиентът потвърждава заявката и тя се счита за извършена чрез натискане на виртуален бутон „Потвърждение на поръчката”. След финализиране на поръчката, на посочения телефон, клиентът получава потвърждение на заявката със същата информация. За всеки етап от обработването на поръчката (потвърждаване на наличност, изпращане и др.) клиентът ще бъде уведомяван от оператор по телефон.

КАК СЕ ПОРЪЧВА?

За да направите поръчка, влезете във Вашия профил с вече избраните потребителско име и парола, като ги въведете в полетата над бутона „регистрация” и натиснете бутона „влез”. Изберете продукт. От падащото меню изберете подходящия за Вашите нужди размер. Напишете в полето „брой” количеството, което искате да поръчате и натиснете бутона „добави”. Ако искате да поръчате няколко различни продукта, изборът им става по същия начин. В лявата странична лента на страницата ще видите виртуална снимка на човече с количка „Количка” под нея ще видите броя на продуктите, които сте избрали и общата им цена. С натискане на бутона „Показване на количката” влизате във Вашата „потребителска количка”, преглеждате избраните продукти, коригирате количеството или вида им. За да махнете продукт от „потребителската кошница”, трябва да натиснете бутон „Изтриване на продукт от количката“, който се намира срещу всеки един продукт. Избирате адрес за доставка от падащото меню „избери адрес за доставка”. Избирате начин на плащане от падащото меню „избери начин на плащане”. В полето „
Оставете ни съобщение, ако желаете:” можете да напишете всичко, което мислите, че е важно да знаем, за да можем да Ви обслужим по най-добрия начин. След като сте се уверили, че сте избрали продуктите, които желаете да купите, натиснете бутона „Потвърждение на поръчката”.

ДОСТАВКА

Всички продукти и артикули над 600 лв. изложени в онлайн магазин www.matraciemina.com се доставят напълно безплатно до всички населени места на територията на Република България.За останалите се ползва единна тарифа на куриерската фирма, с която ще бъде извършена доставката.

При поръчки он-лайн, клиентът получава обаждане от страна на www.matraciemina.com за потвърждаване на поръчката. Информация относно доставката, клиентът може да получи на телефони: 0878050409 или на e-mail адрес: office@matraciemina.com

СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА

Продуктите, които в момента на поръчката са в наличност, се доставят в срок от 2 до 5 РАБОТНИ дни от датата на постъпване на поръчката.
Ако продуктът в момента не е в наличност, клиентът ще бъде уведомен за срока на доставката при потвърждаване на поръчката по телефона .
Ако поръчаният от клиента продукт не може да бъде доставен, matraciemina.com ще се свърже лично с клиента, като използва данните за контакт,посочени при регистрацията.
В случай, че поръчката е направена в почивен или празничен ден, срокът за доставка започва да тече от първия работен ден, следващ деня, в който е направена поръчката.
Клиентът, при потвърждаване на поръчката от страна на matraciemina.com, бива уведомяван относно наличността на поръчаната от него стока и срока, за който може да бъде доставена.
Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

Стоката се предава на клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на клиента. При предаване на стоката клиентът или третото лице подписва придружаващите я документи. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, matraciemina.com се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема и всички допълнителни разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение. При получаване на пратката, клиентът следва да провери съдържанието на пакета за съответствие на изпратената стока с подадената заявка. При констатирани нарушения във външния вид на стоката, клиентът следва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката. В случаите, в които не се състави протокол за увреждане на пратката, клиентът няма право да предявява каквито и да е претенции към matraciemina.com. Клиентът сам носи отговорност за приемане на повредена стока, като повредена стока без съставен протокол не подлежи на рекламация.

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗПРЕПЯТСТВАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнението на поръчката може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност. В този случай ще бъде установен контакт с клиента в най-кратък срок.

2. Не е извършено плащане или забавяне на плащането от страна на клиента. В тези случаи поръчката няма да бъде изпълнена, докато не се осъществи плащането. Изключение прави случаят, в който е избран начин на плащане при доставка (с наложен платеж).

3. Клиентът е посочил грешен или непълен адрес за доставка и/ или не е посочил представител, който да получи поръчката. В този случай matraciemina.com се опитва да се свърже с клиента на посочения телефон или e-mail (ако са посочени такива и са верни) и уточнява условията, при които ще бъде потвърдена и извършена поръчката.

4. Липса на телефон за контакт с клиента. Поръчката няма да бъде задвижена, поради невъзможност за потвърждаването й.

При възникване на проблеми с доставката по вина на matraciemina.com, всички допълнителни разходи са за сметка matraciemina.com. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на клиента.

Политика за връщане

     Потребителят има право, съгласно чл.55,ал.1 от Закона за защита на потребителите да замени или да се откаже от получената стока в срок от 15 ( петнадесет) работни дни от дата на получаване на стоката. В този случай заплатените суми от потребителя ще му бъдат възстановени чрез банков превод или изплащане в брой посредством куриерска фирма, не по-късно от 14 работни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото да се откаже от стоката, съгласно чл.55,ал.6 от Закона за защита на потребителите. За целта Купувачът трябва да изпрати следните данни на имейл:  office@ matraciemina.com :

Номер на поръчка

Имена на клиент

Адрес и телефон за връзка

Сканирано копие от получените придружаващи документи / стокова разписка с  прикрепен касов бон/.

Валидна банкова сметка IBAN или упоменато желание за изплащане в брой посредством куриерска фирма. Като са спазени следните условия:

 

 Запазен добър търговски вид (стоката e без следи от употреба).

 Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба или такива, нанесени от избрания от Вас доставчик, използван за връщането на продукта .

 Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени подаръчни такива.

 Върнатият продукт трябва да бъде придружен с оригиналните документи и прикрепен касов бон .

 Транспортните разходи за връщане на стока са изцяло за сметка на купувача. При замяна на стока транспортните разходи са за сметка на купувача и в двете посоки. При връщане без замяна, клиента следва да възстанови сумата за транспортните разходи и разходите по наложения платеж, с които е получил стоката, в случаите, в които същата е била за сметка на доставчика.

 Продуктите следва да бъдат върнати лично или посредством куриерска фирма, избрана от клиента, без наложен платеж с добавена опция за преглед и тест с цел установяване целостта и състоянието на продукта.

 Не подлежат на връщане поръчкови продукти, изработени по размери, зададени от клиента и размери , които не присъстват в графата от каталога на модела / нестандартни размери/.

 Продуктите се приемат само при условие , че са  спазени всички от посочените по-горе изисквания.

 Заплатените суми се възстановяват в рамките на 7 работни дни след приемане на пратка по спазени всички условия за връщане .

Политиката за връщане на продукти е съобразено спрямо условията на фирмата производител.


ДРУГИ

При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочените телефони, ел.адрес, формата за обратна връзка и адреса за кореспонденция.

ГАРАНЦИЯ НА СТОКАТА

Всички стоки, предлагани в matraciemina.com, са предоставени от официални представители и вносители. Всички стоки, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване.

 

Всички цени на продуктите в онлайн магазина са с включено ДДС.